LA blok

 

LA blok – specifikace

Oboustranné protihlukové stěny typu Liadur popřípadě akustické obložení ústí tunelů nebo opěrných stěn jsou vyráběny s využitím pohltivých bloků s výrobním označení LA blok. Tvarově je LA blok shodný tvarem vlny typu Liadur č.8. Je vyroben vibrolisováním a jeho skladebný rozměr je 600 x 250 mm.

Hodnota akustické absorpce pro LAblok DLα = 8dB (kat.A3)

Členění plochy za použití poměrně malých bloků umožňuje využít několik variant grafického řešení. Kromě možnosti vyrobit a kombinovat LA bloky v několika barevných variantách, lze v ploše stěny uplatnit současně nejen svislé, ale i vodorovné / příp.šikmé / vlny.

Základní montážní postup

  • krok . . . montáž obkladů na lepidlo
  • krok . . . montáž kotevního systému

Montáž obkladů na lepidlo /1/

Na předem připravený podklad (viz. kap. příprava podkladu) se desky nalepí pomocí běžného stavebního lepidla ( doporučeno je lepidlo na obklady a dlažbu ). První řada od spodu se musí založit na pevnou plochu tak, aby zajistila nalepené desky do doby zatvrdnutí lepidla. Pevná plocha může být pouze provizorní ( např. dřevěná), nebo trvalá (obdoba založení zateplovacích desek u fasádního systému ).

Doporučuje se lepit i vodorovnou spáru, ne svislou mezi dvěma sousedními deskami. V jedné etapě je vhodné nalepit 4-5 řad nad sebou.

Montáž kotevního systému /2/

Podle použitého typu lepidla a doby jeho tvrdnutí je možné obvykle druhý den přistoupit k montáži mechanické kotvení. Pro betonové podklady s pevností > 20 MPa se použijí šrouby FSB 6,3x100 mm / zápustná hlava s vnitřní drážkou TORX T30 / a podložky V22 s pryžovým podlepením. Také je možné použít variantu šroubu /s šestihrannou hlavou/ BS-R 6,3x100 mm / bit TORX T30 - 1/4 x 25/.

Pro šrouby se předvrtává díra o Ø 5 mm / např. SDS-Plus 5.0x210/150 /. Každé deska se zajistí dvěma šrouby umístěnými v krajních úžlabích vln / viz. obr. /. K dotažení šroubů není nutný momentový klíč. Dotažení je dostatečné při viditelném stlačení pryžové podložky. Musí být dodržena hloubka kotvení každého jednotlivého šroubu / min. 30 mm /.

Montážní postup – příprava podkladu

Základní montážní postup platí montáž na betonový podklady s pevností betonu > 20 MPa. Beton musí být bez mechanických poruch a poškození. Příprava podkladu se řídí požadavky dle použitého typu lepidla.

Při montáži na méně únosný podklad ( např. cihelný ) musí být zvolen takový kotevní systém, který zabezpečí stejnou únosnost v tahu jako ve vzorovém postupu.

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo zájem o vytvoření nabídky protihlukových stěn Liadur, kontaktujte nás.